Toplum İlişkileri

Faaliyetlerimizin başlangıcından itibaren, süreçlerimizden etkilenen paydaşlarımız için güvenilir bir partner olmaya çalışıyoruz. Madencilik sektörü, ekonomik değer yaratıp; yerel halk için iş imkanları sağlamasına rağmen; sektörden bölge halkı ile uyumlu hale gelmesi gibi daha büyük beklentiler mevcut. Yerel halkın katılımı, toplumsal onay kazanmak için olağan bir aşama gibi görünse de; proje ve operasyonlar için lokal destek yaratmanın stratejik önemi her geçen gün artmakta.

Faaliyetlerimizin olası sonuçlarını anlamak ve negatif etkileri minimize etmek üzere sosyal ve ekonomik etkilerimizi değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonucunu, açık ve şeffaf bir şekilde paydaşlarımız ile paylaşarak onları sürecin içine dâhil ediyor; sağlıklı bir işbirliği oluşturmaya çalışıyoruz

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Yılmaden’in “güvenilir bir iş ortağı” olduğunu anlatan, üzerinde yıllarca çalıştığımız stratejik bir araca dönüştü. Bu çabalarımızın sonucunda, gerek yerel gerekse ulusal boyuttaki paydaşlarımızda oldukça pozitif bir imaj yaratıp dünyanın farklı coğrafyalarında yeni yatırım fırsatları yakalıyoruz.

Öne Çıkanlar