Maden Operasyonları

Kaynaklarımızı, rezervlerimizi daha etkili ve verimli şekilde değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Detaylı modellemeler ve IT teknolojilerinin yardımı ile cevherin şeklini ve lokasyonunu tespit ediyoruz.

Krom madenciliği faaliyetlerimizi Türkiye ve Kazakistan’da bulunan Eti Krom ve Voskhod maden sahalarımızda sürdürmekteyiz. Her iki maden yatağımız da literatüre geçmiş çok spesifik krom – demir oranına sahip Tetis Deniz’i bölgesinde bulunmaktadır. Cevherin içindeki yüksek krom-demir oranı, dünyanın en yüksek kaliteli ferrokromunu üretmemize olanak sağlamaktadır.

ETİ KROM MADENİ

Elazığ bölgesinde bulunan Eti Krom, mekanize ve yarı mekanize 21 adet yer altı ocağına ve 1 adet açık ocağa sahiptir. 2019 yılının başında devreye alınan mekanize ocağı ile birlikte Eti Krom üretim kapasitesini neredeyse iki katına çıkararak yaklaşık 1 milyon tona ulaşmış durumdadır. Mekanize madencilik yeni bir teknik olmamasına rağmen, Türkiye’de krom madenciliğinde ilk kez uygulanmaktadır.

Öte yandan, Adana Aladağ bölgesinde başlattığımız ön-fizibilite çalışmaları bölgede bulunan 130 milyon ton krom rezervin açık ocak yöntemi ile en uygulanabilir ve verimli yöntemle çıkarılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

VOSKHOD MADENİ

Kazakistan’ın Kromtau bölgesinde konumlanan Voskhod Chrome krom madeni Yılmaden Holding’in bünyesine 2013 yılında katıldı. Dünyanın en kaliteli krom cevheri tedarikçilerinden birisidir. 1 milyon ton krom cevheri üretim kapasitesi ile de Orta Asya bölgesinin en büyük üreticisidir. Sub-level caving üretim metodunun başarı ile uygulandığı madende; otcrete, split set, cable bolt ve steel mesh yöntemleri zemin kontrolü için kullanılmaktadır.

Öne Çıkanlar