Maden Arama

Maden aramayı sürdürülebilir madenciliğin can damarı olarak görüyoruz. Bu amaçla, arama stratejimizi, çok uluslu ve multidisipliner kurum içi ekibimizle; farklı coğrafyalarda bulunan yeni (greenfield) veya var olan (brownfield) sahalarda farklı emtiaları arama çalışmaları üzerine kurguladık. Türkiye ve Kazakistan’da konumlanan tecrübeli ve yeni teknolojileri hızla adapte eden arama ekibimiz, en gelişmiş teknolojiyi kullanarak Tetis ve Orta Asya Kuşağı’nda krom madenciliğinde büyük bir buluş gerçekleştirmek için özverili çalışmalarına devam etmektedirler.

İnsanlarımız en kıymetli varlığımız. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerimiz sadece çalışanlarımızı değil, tüm ekosistemimizi, iş ortaklarımızı, alt yüklenicilerimizi ve tedarikçilerimizi kapsamaktadır. Arama faaliyetlerimizi JORC standartlarını karşılayacak hatta üzerine çıkacak şekilde yürütüyoruz.

Maden arama faaliyetlerimizin üç ana hedefi:

1. Potansiyeli yüksek fırsatları değerlendirme;

2. Erken aşama arama çalışmaları ile yeni cevher yataklarını keşfetme;

3. Var olan madenlerimizde jeoloji çözümleri ve hizmetleri sunarak değer yaratma

Maden arama çalışmalarımızı krom, vanadyum, pil mineralleri (EV materials), altın ve kurşun olmak üzere beş ana emtia grubunun üzerinde yoğunlaştırdık. Ayrıca yüksek getirisi olan diğer metalleri de değerlendiriyoruz.

Krom

Türkiye ve Kazakistan’daki maden arama çalışmalarımızı podiform biçimindeki krom cevheri üzerinde yoğunlaştırdık. Arama projelerimiz literatüre de geçmiş olan Güleman Bölgesi, Batı Anadolu ve Kazakistan’da bulunmaktadır.

Vanadyum

Dünyanın farklı bölgelerinde var olan vanadyum projelerini değerlendiriyoruz.

Pil mineralleri (EV materials)

Lityum, Kobalt ve nadir toprak elementleri de ilgi alanımızda. Kazakistan, Güney Afrika ve potansiyeli yüksek diğer maden kuşaklarında fısatları değerlendiriyoruz.

Altın

Amerika kıtası, Tetis kuşağı, Orta Asya ve diğer potansiyeli yüksek maden kuşaklarına odaklanıyoruz.

Çinko

Arama çalışmalarımız karbonatlı kurşun çinko yataklarına odaklanarak Tufanbeyli ve Kazakistan bölgelerinde sürdürülmektedir.

Öne Çıkanlar