Өндірістік қызмет

Біз үнемі резервтерімізді барынша тиімді және минималды қалдықтармен пайдалануға тырысамыз. Ол үшін біз кеннің геометриясын және нақты орналасқан жерін түсіну үшін қатаң есептеулер мен ақпараттық технологияларды қолданамыз.

Біз хромды Түркия мен Қазақстанда орналасқан екі Eti Krom және «Восход» екі кәсіпорнында өндіруді жүзеге асырамыз. Екі шахта да Тетийский облысының аймағында орналасқан және хром мен темірдің ерекше қатынасы бар, бұл тіпті техникалық әдебиеттерде де жазылған. Хром мен темірдің осындай жоғары арақатынасының арқасында біз әлемдегі ең жоғары сапалы хром кендері мен феррохромдардың бірін шығара аламыз.

ETİ KROM

Элязыг қаласында орналасқан Еti Krom тау-кен өңдеудің механикаландырылған және жартылай механикаландырылған тәсілдерін пайдаланады: 21 жерасты шахтасы және 1 ашық карьер. 2019 жылдың басында механикаландырылған өндіру әдісін енгізгеннен кейін, Eti Krom аз адамдарды іске қосса да, өндірісті 800 мың тоннаға дейін екі есеге арттырды. Механикаландырылған өндіру тау-кен саласында жаңа әдіс емес екеніне қарамастан, Eti Krom оны хром өндіру үшін қолданған Түркияда бірінші кәсіпорын болды.

Сонымен қатар, біз Түркияда қоры 130 млн. тонн хром кені бар карьерді өндеуді қамтитын Адана Аладаг жобасы үшін алдын ала техникалық-экономикалық негіздемеге бастамашылық жасадық. Біз ең тиімді және лайықты өндіру әдісін іздеудеміз.

Горное дело Восхода

Группа предприятий «Восход», расположенных в Казахстане городе Хромтау, присоединилась к Yılmaden Holding в 2013 году. Она является одним из поставщиков высококачественной хромовой руды в мире. Кроме того, с производственной мощностью 1 млн. тонн Восход является одним из основных производителей хромовой руды в регионе Центральной Азии

На предприятии применяются новейшие методы проходки горных выработок с применением современного горно-шахтного оборудования ведущих мировых фирм, что позволяет существенно увеличить производительность труда по сравнению с принятой технологией работ на аналогичных производствах региона, а также значительно сократить уровень ручного труда и повысить безопасность подземных работ. Учитывая, сложные горно-геологические условия месторождения, впервые в Казахстане применено крепление горных выработок торкретбетоном с использованием химических реагентов и фиброволокна. В целях безопасности персонала, работающего в подземных условиях, впервые в Казахстане используются камеры аварийного воздухоснабжения, предназначенные для укрытия людей в случае аварии на шахте.

Көбірек білу