İnsan Kaynakları

Yeni teknolojilerin madencilik sektörüne hızlı girişi, emek yoğun süreçleri derinden sarsarak; radikal bir biçimde değiştirmiştir. Bu değişimden sadece iş süreçleri değil; aynı zamanda çalışan personelin profili etkilendi. Akıllı madencilik çağında çalışanların değişimlere hızlı adapte olması, teknoloji ile dost olması, kendisini sürekli geliştirmesi, çok uluslu çok kültürlü iş ortamında rahatlıkla çalışması beklenmektedir.

Çalışma kültürümüz

Sadece çalışanlar değil, işveren olarak biz de değişen şartlara göre İnsan Kaynakları süreçlerimizi revize ediyoruz.

İnovativ ve girişimci yapımız, yüksek enerjimiz ve başarabilirim inancımız, bu profildeki yeteneklere çekici gelmektedir. Oluşturduğumuz çalışma kültürümüz ve buna paralel yeni yönetim tarzımız tercih edilmemizi, çalışanlarımızın kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini ve onları uzun yıllar tutundurmamıza olanak sağmaktadır.

Ar-Ge Merkezimiz, dünyanın 7 farklı ülkesinde bulunan iştiraklerimiz ve bünyemizde konusunda dünyanın önde gelen uzmanların bulunması öğrencilere ya da yeni mezun yeteneklere uluslararası iş fırsatları sunmakta, uzman kişilerden koçluk/mentörlük almasına mümkün kılmaktadır.

Öte yandan profesyonellere kendileri gibi uzman kişilerden oluşan değerli bir ekibin parçası olmayı, farklı coğrafyalardaki uygulamaları gözlemleme, bilgilerini derinleştirme, uluslararası tecrübe edinme fırsatları sunmaktadır.

Uluslararası şirket satın alımlarımızı bir başarı hikâyesine çeviren en temel anlayışımız da yerel halka güvenmek ve istihdamı yerel halktan gerçekleştirmektedir. Farklılıklara duyduğumuz saygı, farklı coğrafyalarda yaptığımız yatırımlarımızda yıllar içerisinde geliştirdiğimiz sınırlar ötesi yönetim becerimiz, başarılı dönüşüm hikâyeleri yaratmamıza olanak sağlamaktadır.

Öte yandan sürdürülebilir bir büyüme yakalayıp; dünyanın en prestijli madencilik şirketlerinden biri olmamızın yolu kadın çalışanlarımızın sayısını arttırmamızdan geçiyor. Bu konu özellikle son yıllarda ajandamızın üst sıralarında yer almaktadır. Çünkü kadın çalışanlarımızın şirketimizdeki varlığı bir tercih değil; bir ayrıcalık değil, bu vizyonu yakalamamız için bir zorunluluktur. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ile kadın katılımının iş başarısı için vazgeçilmez olduğu da ispatlanmış durumda. Biz de son yıllarda kadın çalışan istatistiklerimizi tutup; değerleri nasıl arttırabiliriz konusunda ciddi çalışmalar başlatmış durumdayız.

inovativ
girişimci
enerjisi yüksek
başarma inancı

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve yerleştirme sürecimizde şirketimizin vizyon, misyon ve değerlerini benimseyip uygulayabilecek, yeniliklere ve gelişime açık, vizyoner, dinamik, kaliteye önem veren ve uluslararası iş yapabilme anlayışına sahip çalışanları aramıza katmayı amaçlıyoruz.

(Görseller ile Sıralı Bir Şekilde Gösterilmesi Planlanmaktadır)

  • İş Gücü İhtiyacının Belirlenmesi
  • Aday Arama ve Değerlendirme
  • Mülakat ve Değerlendirme Süreci
  • Değerlendirme Araçları
  • Referans Araştırma
  • Teklif
  • İşe Başlatma
  • Oryantasyon

Performans Yönetimi

Performans Yönetiminde en önemli amaç şirket hedeflerinin çalışanlar tarafından bilinmesi ve desteklenmesidir. Bu sistem ile çalışanların doğru hedeflere odaklanması ve yarattıkları değer ile şirket verimliliğin ve hizmet kalitesinin artması amaçlanmaktadır. Birbirini anlayan ve aynı yönde hareket eden bir organizasyon olabilmek için ortak bir dil kullanmanın yarattığı güce inanıyoruz. Tanımlı bir sistemle hareket ederek tüm çalışanlar için adil bir değerlendirme, ödüllendirilme ve gelişimlerine olanak sağlıyoruz.

Performans sistemini etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için teknolojiden büyük destek alarak 2019 yılında SAP Success Factors’e geçiş sağladık. Performans sistemimiz ölçülebilir hedeflere ve yetkinliklere dayanmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Yetenekli çalışanları şirketimize çekmek kadar onların kariyer gelişimlerini desteklemek ve şirketin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak değerlendirmek önceliğimizdir. Kariyerlerine uygun çalışma alanları ve fırsatlar yaratır, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlar, bunları geliştirecek olanaklar sunarız. Organizasyonel gelişmelerin yanında farklı konularda uzmanlaşabilecek altyapı ve potansiyele sahip çalışanlarımızın da kariyer hareketlerini planlamak kariyer yönetimi prensiplerimizdendir.

Eğitim ve Gelişim

Akıllı madencilik – Smart Mining çağında çalışanlarımızın yeni teknolojilere hızlı adapte olması ve kendilerini sürekli geliştirmeleri sürdürülebilir bir madencilik şirketi olmamıza olanak sağlamaktadır.

Nitelikli insan gücümüzü daha üst seviyelere taşıyabilmek için şirketimizin stratejik hedefleri, departmanların ve çalışanların ihtiyaçları, kariyer yönetimi planları, yetkinlikler ve performans değerlendirme süreci sonucunda eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. İçeriklerine ve kapsamlarına göre iç veya dış kaynaklarca gerçekleştirilir.

Ücret ve Yan Haklar

Yılmaden Holding İnsan Kaynakları politikaları ve iş değerleme sistemi kapsamında çalışanlara ait ücret ve yan hakları belirlemek ve sistematik olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Yılmaden Holding Ücret ve Yan Haklar Yönetimi politikası; makroekonomik göstergeler, Yıldırım Holding genel uygulamaları, iş gücü piyasasında rekabet ettiğimiz Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin ücret yönetimi ile şirket iç denge analizleri paralelinde organizasyon içerisindeki rol ve sorumluluklar doğrultusunda adil, şeffaf, rekabetçi ve yüksek performansı ödüllendiren prensiplere dayanır.

Holding İnsan Kaynakları politikaları gereği ücret artışları, yılda bir kez yapılmaktadır. Bireysel ücret artışları piyasa ücret verileri, bütçe varsayımları, ileriye yönelik piyasa artışı öngörüleri, bireysel performans sonuçları ve çalışanın ücretinin iç ve dış dengelere göre olan konumuna göre belirlenir.

Öne Çıkanlar