Hakkımızda

Keşfedilmemiş değerleri ortaya çıkarırız.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen endüstriyel gruplarından biri olan Yıldırım Şirketler Grubu’nun metal ve madencilik kolu, Yılmaden Holding, grubun bu alandaki şirketlerini tek çatı altında toplamak amacı ile 2014 yılında kuruldu. 7 ülkede konumlanan, 10 farklı şirkette çalışan ekibimiz yer altından krom gibi değerli mineralleri çıkarıp; ferro alaşımlara, krom metal ve kimyasallara dönüştürmek amacı ile hep birlikte çalışıyor.

Ana faaliyet alanımız olan krom; periyodik tabloda çok özel bir yere sahip; alternatifi olmayan bir metaldir. Modern yaşamda kullandığımız pek çok nesneye paslanmazlık özelliği kazandıran krom metalidir.

Madenciliğin “can damarı” olarak nitelendirdiğimiz maden arama çalışmalarımızı tutkuyla sürdürüyoruz. Açık ocak ve yer altı madenciliği, cevher zenginleştirme, ferrokrom fırınlarının mekanik ve metalürjik kontrolü konularında dünyada ilgi ile takip edilen teknik uzmanlığa sahibiz. Yanı sıra emtia piyasasında, Yılmaden satış ve pazarlama ekibi pazarı yöneten, kuralları belirleyen olarak tanımlanmakta ve farklı uluslararası emtia birliklerinin başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Madencilik genellikle hassas ve bakir doğası olan, küçük yerli toplulukların yaşadığı ücra coğrafyalarda gerçekleştirilir. Hem buradaki doğal hayatı en az etkileyecek ve yerel halka fayda sağlayacak şekilde, hem de şirketin uzun dönemli çıkarlarını gözeterek faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Bu felsefeyi benimsemiş çalışanlarımızın sahip olduğu dört ortak ana özelliğini şu şekilde özetleyebiliriz:

Yer altının gizli mineral zenginliklerini keşfetmek için tutku ile çalışmamızı sağlayan Yüksek enerji ye sahibiz.

Girişimci bir ruha sahip olup; sürekli olarak sınır ötesi yatırım ve satınalımları da kapsayan yeni fırsatları kovalıyoruz.

Yeni ürün, yeni pazar ya da yeni süreçler yaratarak pazar payımızı artırmamızı sağlayan inovatif bir yapımız var. Bu özelliğimiz aynı zamanda üretim maliyetlerimizi düşürmek için sürekli çalışmamızı ve yeni yöntemler bulmamızı sağlıyor.

Başarabilirim (Can Do) davranış biçimimiz dünyanın ücra coğrafyalarında arama, maden işletme ve cevher zenginleştirme operasyonlarımızda farklı zorlukları aşmamızı; "üretim" ve "çevreyi koruma" gibi genellikle birbiri ile çelişen iki konuya aynı hassasiyetle yaklaşmamızı sağlıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimizi, yerel ve ulusal ekonomilerle adil bir paylaşıma dönüştürüyor.

Öne Çıkanlar