Faaliyetlerimiz

Yer altındaki zenginlikleri keşfediyor, gelişmiş teknik uzmanlığımızla harmanlayıp tüm ekosistemimize değer yaratıyoruz. Nihayetinde mükemmel sonuca ulaşıyor; teknoloji ve modern yaşamın temelini oluşturan metalleri üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri otomobillerin, inşaat malzemelerinin, tüketici eşyalarının ve hatta ameliyat aletlerinin içerisinde yani günlük hayatımızın her alanında bulabilirsiniz.

Krom, periyodik tabloda eşi benzeri olmayan bir element. Paslanmaz çeliğe paslanmazlık özelliği katan ve sertlik sağlayan tek madde. Krom önce ferrokroma dönüştürülür, ardından, ferrokrom paslanmaz çelikten özel alaşımlara kadar çok geniş bir yelpazade ürün üretilmesinde ana bileşken olarak kullanılır. Paslanmaz çelik de modern hayatın vazgeçilmezidir.

Vanadyum demirle alaşım haline getirilip; özel alaşım, paslanmaz çelik ve inşaat çeliği üretiminde kullanılan ferrovanadyuma dönüştürülür. Çok küçük miktarlarda kullanılmasına rağmen çeliğin çekme direnci kapasitesinin artırılması için gereklidir. Betonarme yapılara destek sağlayan rebarın içinde, itibarı ile modern toplum içinde hatırı sayılır miktarda vanadyum mevcut.

Molibden içinde bulunduğu alaşımlara sertlik, kuvvet, elektrik iletkenliği, aşınma ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlar. Yüksek ergime sıcaklığından dolayı molibden yüksek sıcaklıklarda çok iyi performans sergiler. Özellikle içten yanmalı motorların içerisindeki aşırı yüksek basınç ve sıcaklıklarda birçok materyal fonksiyonunu yitirir. Öte yandan bu şartlar altında molibden-sülfat gayet düzgün bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirip; parçaların hareketlerine devam etmesine olanak sağlar.

Sodyum çok yönlü bir elementtir. Tek başına patlayıcıdır. Klorla birleştiğinde Sodyum Klorür (sofra tuzu) haline gelmektedir. Karbonat ile bir araya geldiğinde; Sodyum Karbonat (soda külü) halini alır. Aslında, 5000 yıldır hayatımızda olan sodyum karbonatı (Na2CO3), Qazaq Soda’da, cam üretimi, madencilik, deterjan, kimya, sabun, tekstil, kağıt ve gıda sektörlerine ham madde olarak üreteceğiz.

Öne Çıkanlar