Deger Zinciri

Kendi süreçlerimizde olduğu kadar, değer zincirimizin tamamında sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıyız. Operasyonlarımızın sonucunda yarattığımız değeri, faaliyet gösterdiğimiz bölgedeki yerel ve ulusal halkla paylaşmamız, uzun vadeli fırsatlar yakalamamıza olanak sağlar.

Hükümetler ve toplumlar yarattığımız ekonomik değeri vergiler, iş olanakları, satınalma ve yerel yatırımlar şeklinde onlarla paylaşmamızı talep ederler. Öte yandan müşterilerimiz bilinçlenerek tedarik zincirimizin de en az bizim olduğumuz kadar iş süreçlerine bağlı; şeffaf ve hesap verebilir olmasını beklerler. Bu nedenle kendimiz kadar tedarikçilerimizin de sorumlu iş süreçlerine bağlı olmasını talep etmekte; bu konuda kendilerini geliştirmelerini için destek olmaktayız.

Öne Çıkanlar