Soda Külü Üretim Tesisi Projemiz: Qazaq Soda

Soda Külü Üretim Tesisi Projemiz: Qazaq Soda

Sentetik soda külü (Na2CO3) üretim tesisi projemiz, Qazaq Soda, Kazakistan’ın Taraz bölgesinde devam ediyor. Tesisin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Orta Asya ve Bağımsız Devletler topluluğu bölgelerini hedef pazarımız olarak belirledik. Qazaq Soda, Kazakistan’ın soda külü ve türevlerinin ithalatına son verip; ihracatı için yeni bir kapı açacaktır. Doğal kaynaklarının ekonomiye kazandırıldığı, doğrudan 250 kişi; dolaylı olarak da 1000 kişilik bir istihdam sağlayacaktır. Cam, kimya, deterjan, madencilik gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu güvenilir soda külü tedarikçisi olup; yeni yatırımlara da zemin hazırlayacaktır. Tüm Yılmaden şirketleri gibi, Qazaq Soda’da da hedefimiz, dünyanın önde gelen soda külü şirketlerinden biri olmaktır.

İlk aşamada Qazaq Soda’nın yıllık üretim kapasitesi 400.000 ton’dur. Ana planı 1.000.000 ton/yıl olarak hazırlandı. Bu yatırımımızda hedefimiz yıllar içerisinde biriktirdiğimiz derin teknik bilgimizi kullanarak; verimlilik, kalite, maliyet kontrolü ve çevreyi koruma konularında dünyada örnek gösterilecek bir tesis yaratmaktır.